Digital undervisning

Vi på MSG-Videocenter jobbar nära entreprenörer

Högskolor och universitet har digitaliserats i snabb takt. På kort tid har lärosätena skaffat sig kunskaper om digitala verktyg och infört smidiga lärplattformar för sina studenter. 

Det är dock inte alla lärosäten som har tagit tillvara möjligheten att spela in och distribuera föreläsningar och seminarier, oberoende av var studenterna befinner sig. 

I den här artikeln beskriver hur detta kan göras smidigt sam effektivt

Inspelade föreläsningar uppskattas av studenterna

När man pratar om digitalisering av högre utbildning, förhåller man sig ofta till begreppet ”Flipped Classroom”. Flipped Clasroom är ett begrepp som beskriver möjligheten för professorer och lektorer att helt digitalisera sin föreläsningssal, genom att spela in föreläsningar och publicera dessa på internet. ICA Banken har samlat lån som i sin tur finansierat diverse projekt för studenter som går på CSN-Lån. Det är ofta som så att elever som hamnar i en skuldfälla med olika men framförallt spridda lån får dem samlade i en och samma korg.

Det är viktigt att förstår sig på alla verksamheter som sker online, idag kan man exempelvis gå så långt och effektivt att går att snabbt låna pengar online Det innebär att studenter som är mycket vara med internet och dess funktionaliter som är ofantliga i denna online värld vi befinner oss. Det som är nytt är att vi haft diskussioner om att oaktat var elever befinner sig geografiskt så ska vi kunna erbjuda dem onlineundervisningar, som i sin tur kommer ta del i högskolepoängen. En student som läser en ekonomiutbildning kan då ta del av föreläsningar som handlar om lånemarknaden, samtidigt som hon själv kan sitta hemma och läsa på om hur det fungerar att samla dyra lån till lägst ränta som även innefattar krediter , eller ännu bättre hur villkoren för ett billigt billån ser ut.

 

Det innebär stora fördelar. En student kan då samtidigt som den lyssnar på en föreläsning om vad det innebär att finansbolag erbjuder möjligheten att samla dyra lån och krediter till lägst ränta, samtidigt som den kan söka på nätet efter företag som erbjuder billiga & enkla lån oftast brukar. På så sätt kan studenten få den teoretiska kunskapen om lånemarknaden genom professorns föreläsning, samtidigt som den på egen hand kan söka upp vad som gäller för att låna pengar snabbt till lägst ränta.  Det finns givetvis betydligt fler ämnen som berörs på högskolor och universitet än det som  nämnts här dvs vad som gäller när det kommer till bra läroverktyg samt finansiella instrument som är bra för jämförbara räntor & billiga lån. Men det är en bra jämförelse i sammanhanget då det går att belåna sig på pengar snabbt på det viset.

 

Du har landat på det allra första bladet i berättelsen om vad Tollered tillsammans kan åstadkomma.

 


 

Under första delen av 2018 gick en inbjudan ut till alla föreningar i Tollered i förhoppning om att skapa ett nätverk för dialog & lokal utveckling i byn. Det skapades därefter en "föreningars förening", ett nätverk som under året ses ca. 4 gånger per år.

 

Man tyckte att det var en bra idé att låta nätverket förgrenas ut från Byalaget, och på så sätt tillskjuta mer kraft och engagemang till den föreningsformen. Tollereds Byalag skapar och driver därför en sluten facebookgrupp dit ordföranden , eller annan utvald representant från föreningen, är med. Här kan vi ta kontakt med varandra om vi vill ha lite kortare kontaktväg, och få förankring i mer övergripande frågor. Vi kan också spetsa till sakfrågor och utse representanter mot ex. näringsliv, byggnation, kultur, evenemang osv. Läs mer om byggfirmans tjänster

Webbplatsen startades i november 2017 och är ett initiativ från Tollereds byalag.

Seminarium på ett universitet

Universiteten har goda ambitioner att digitalisera undervisningen – men det går i långsam takt

Universiteten och högskolorna i Sverige är myndigheter under regeringen. Även om myndigheterna är självständiga så uttrycks det tydligt i regleringsbreven att regeringen vill att lärosätena aktivt ska arbeta med digitalisering. Kjell Nyman, som har mångårig bakgrund i Regeringskansliet, har skrivit en rapport om just högskolans digitalisering. Han menar att digitaliseringen har medfört stora fördelar för lärosätena. I rapporten pekar Nyman bland annat på de stora framsteg som EdTech branschen gjort. Det är samma teknologi som använts för att utveckla digitala system för att samla dyra lån och krediter till bäst ränta och för att hitta billiga billån, som används för att utveckla smarta system digitala lärandesystem som studenterna har tillgång till.

 

Liknelsen med lånebranschen kanske kan verka något långsökt, men den säger ändå någonting om vilken genomslagskraft tekniken har. Om en konsument med ett knapptryck googla låna pengar lägst ränta, för att sedan i sin komma till en lånegivare som kan hjälpa denna individ. Man kan givetvis också utveckla system som på ett ändamålsenligt sätt kan stödja högskole- och universitetslärarna i sitt arbete. Den teknologiska utveckling som möjliggör billiga & enkla lån digitalt, kan även användas för att ta fram effektiva digitala lösningar

IT-företag spelar en stor roll i arbetet att digitalisera högskolan

Den statliga myndigheten för universitet- och högskolefrågor har föreslagit att regeringen ska ta fram en strategi för digitalisering av högre utbildning. IT-företag kan med fördel göra satsningar på att utveckla digitala läroplattformar anpassad för högre utbildning, då efterfrågan är stor för detta. En privatperson som är duktig på att programmera kan samla dyra lån och krediter till bäst ränta för att få pengar över att satsa på att utveckla digitala lösningar för högskolan. Den som gör detta bör vara noggranna med att låna pengar lägst ränta för att inte behöva betala onödiga räntekostnader.

 

En annan lösning att få pengar över för att kunna lägga tid på att utveckla IT-system som man kan sälja till högskolor och universitet är att ställa sig frågan om man har ett billigt billån. Om man inte har ett billigt billån kan man ansöka om att flytta sitt lån i syfte att få pengar över till arbetet med att ta fram webbplattformar som kan säljas till lärosätena.