Om oss

Varmt välkommen till denna hemsida! Det här är en sida som avser att uppmärksamma frågor kopplat till digitaliseringen av svenska universitet- och högskolor. Sidan tillhör ingen myndighet, inget företag och ingen organisation, utan är en fristående informationssida. Syftet är att beskriva arbetet med högskolans digitalisering och bidra med konstruktiva idéer om hur den kan förbättras.